Zwamburg, uw partner voor een duurzamere wereld

Zwamburg verwerkt de koffiedrab van Zuid-Limburg op verschillende manieren zoals bijvoorbeeld het duurzaam kweken van eetbare paddenstoelen. Hiervoor worden de principes van de Blauwe Economie toegepast (lokale productie, lokale grondstoffen, geen afval produceren en kennis delen).

Koffiedrab hergebruiken is een middel om te komen tot betekenisvolle milieu impact. Wij koppelen dit aan een bewustwordingsproces bij directie, medewerkers en externe relaties. Als wij koffiedrab alleen als ‘moderne vuilnismannen’ zouden ophalen, dan benutten wij niet de potentie die zit in de krachtige metafoor van het kweken van paddenstoelen op koffiedrab.

Waarom koffiedrab door Zwamburg laten verwerken?

  • Kringlopen sluiten en impact op het milieu generen
  • Grondstoffen maximaal benutten
  • CO2 besparen d.m.v. een impactrapport
  • U krijgt respect en waardering bij uw personeel en klanten

Voorlopig hebben wij meer dan voldoende koffiedrab van onze bestaande partners.
Doordat er minder wordt thuis gewerkt,
komt er iedere maand meer koffiedrab binnen.

Wat kan Zwamburg voor u betekenen?

Geregistreerd afvalinzamelbedrijf
Koffiedrab heeft nog een enorme waarde voor verschillende toepassingen, maar volgens onze overheid valt koffiedrab onder de noemer afval. Voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is vermelding op de landelijke VIHB-lijst verplicht. Zwamburg heeft een dergelijke vermelding en haalt alleen koffiedrab op binnen een straal van ca. 25 km (Zuid-Limburg) om de CO2-uitstoot zo beperkt mogelijk te houden.

Rapportage en CO2-reductie
Wij registreren al het koffiedrab per klant en verstrekken elk kwartaal een overzicht van de hoeveelheid koffiedrab die wij bij uw organisatie ophalen, met daarbij de hoeveelheid CO2-uitstoot die u daardoor heeft gereduceerd. Dit heeft niet alleen te maken met het ophalen van koffiedrab, maar ook het duurzaam produceren van plantaardige eiwitten door er paddenstoelen op te kweken.

Toegevoegde waarde
De waarde zit in manier waarop het intern en extern gecommuniceerd wordt. Door het jaar heen krijgt Zwamburg van verschillende media aandacht en is Zwamburg regelmatig genomineerd voor verschillende prijzen en awards. Daar kan uw organisatie deel van uit maken. Uw organisatie komt goed in beeld op de achterkant van het koffiedrabtransport. Daarnaast zullen er kosten bespaard worden op de afvoer van restafval. Deze besparing komt ten goede van de afdeling facilitair.

Voorwaarde (voorlopig geen plek voor nieuwe klanten):
Is uw bedrijf gevestigd in Zuid-Limburg?
Gebruikt uw bedrijf minimaal 50 kg koffiebonen per maand?